O Bogu, sexie i przemijaniu… czyli kilka słów o tym, jak przestać się bać poezji

Fot. Maura Ładosz

Program składa się z wierszy przeplatanych ciekawą autorską narracją.

W programie m.in. twórczość Wisławy Szymborskiej, Bolesława Leśmiana i Juliana Tuwima.